Odgovorno putovanje

Poljoprivrednik nema radno vrijeme, nema mjesečnu platu. On radi kada mora da se radi, on mora da završi sve poslove na vrijeme pa ma koliko vremena za to da treba. Mora da gleda u nebo i planira poslove, jer praktično svi poslovi zavise od vremena. Cijela porodica učestvuje u ovim radovima, i tako se i mladi ljudi uče osnovama. Život je na selu sa jedne strane jednostavan, a sa druge težak i naporan, ali je sve realno i zasnovano na zdravoj logici. Ovdje važe drugačija pravila, teže se zarađuje, ali mirnije živi. Podržite svojim putovanjem naše ljude da ostanu na selu.

Menu