Organska farma

Trend organske proizvodnje je u Crnoj Gori u punom zamahu. Nije to kod nas teško, kod nas većina porodica proizvodi zdravu hranu, ali mi vam ovdje predstavljamo one koji imaju sertifikat organskog proizvođača, one koje nadležne institucije kontrolišu i potvrđuju da su njihovi proizvodi najboljeg mogućeg kvaliteta, bez ikakvih primjesa hemije. Neke od ovih porodica pružaju i usluge u turizmu, pa smo za njih odredili zasebnu kategoriju – organske farme.

Menu