Park prirode Dragišnica i Komarnica

Područje Parka prirode Dragišnica i Komarnica smješteno je u planinskom području u kome dominiraju razuđene, često duboko disecirane forme reljefa sa niskim, srednjim i visokim planinama i grebenima, kanjonskim dolinama i klisurama.

Menu