Specijalizovana farma

U našoj grupi ima nekoliko domaćinstava koja su potpuno specijalizovana za neke proizvode. Neka od njih su i jedina u Crnoj Gori i prava rijetkost, kao na primjer farma magaraca u Martinićima. Pa ako vas recimo zanima isključivo med, ili isključivo prerada voća, napravili smo selekciju domaćinstava kod kojih takve stvari možete naći.

Menu