Zaštićeni proizvodi

Postoji cijeli niz proizvoda koji se u Crnoj Gori od davnina pripremaju, a receptura i tehnologija se zadržala sve do danas. Ti su proizvodi obično karakteristični za određene regije u Crnoj Gori. Takvi proizvođači su se odlučili da zaštite porijeklo ovih proizvoda, i da primijene evropske šeme kvaliteta, pa danas imamo nekoliko zaštićenih proizvoda – pljevaljski sir, goveđa pršuta, stelja, kolašinski lisnati sir, durmitorski skorup i slično. Neki od proizvođača ovakvih proizvoda nude i usluge u turizmu, i za njih smo napravili posebnu kategoriju.

Menu