Južni (primorski) region

Južni, primorski region – nalazi se na obali Jadranskog mora i obuhvata opštine Ulcinj, Bar, Budvu, Kotor, Tivat i Herceg Novi. Ovdje se posebno izdvaja Bokokotorski zaliv kao biser naše obale, najjužniji fjord u Evropi, sa Kotorom koji čuva zidine starog grada koji je pod UNESCO zaštitom. Na crnogorskom primorju je kuhinja drugačija od ostalih djelova zemlje, i njome dominiraju morski plodovi. Ribarstvo je oduvijek na jugu bila značajna ekonomska aktivnost, uz maslinarstvo koje je pogotovo zastupljeno u Baru i Boki. Klima je mediteranska, i mada se radi o primorskoj zoni, i ovdje dominiraju planine koje su zaštitni znak Crne Gore, kojoj i samo ime govori da je planinska zemlja.

Menu