Berane

Berane je jedan od najvećih gradova sjeveroistočne Crne Gore.  Grad se nalazi na rijeci Lim.

Menu