Nacionalni park Biogradska Gora

Biogradsko jezero, jezero Pešića, jezero Ursulovačko, jezero Šiško su najznačajnija lednička jezera u nacionalnom parku Biogradska Gora. Ali ono što je apsolutno jedinstveno u Biogradskoj gori, su rezervati prašuma, u slivu rijeke Biogradske i Jezerštice. Ovo je jedno od najstarijih zaštićenih područja u svijetu. Starost pojedinih stabala u ovoj veličanstvenoj prašumi, procjenjuje se na više od 400 godina, a neki od njih su preko 40 metara visine.

Menu