Ministarstvo ekonomskog razvoja: Zahtjev za kategorizaciju Seoskih domaćinstava

Poštovani članovi udruženja,

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja koje je nadležno za sektor turizma su nas obavijestili da je potrebno da ona domaćinstva koja su dobila rješenje o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za seoska domaćinstva, treba da blagovremeno podnesu i zahtjev za kategorizaciju istih.

U prilogu je obrazac zahtjeva za kategorizaciju seoskih domaćinstava.

Uz uredno popunjen zahtjev potrebno dostaviti i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2,oo eura dok žiro račun možete vidjeti na samom obrascu zahtjeva. Takođe, uz zahtjev je potrebno dostaviti i kopiju rješenja o odobrenju za rad seoskog domaćinstva.

Ovako urednu dokumentaciju podnosioci zahtjeva mogu poslati redovnom poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo ekonomskog razvoja
Rimski trg br. 46
Podgorica

Nakon dostavljenog zahtjeva Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata će neposrednim uvidom izvršiti kategorizaciju nakon čega će donijeti rješenje o kategorizaciji seoskog domaćinstva.

OBRAZAC

Gastro rute: Putevima dobre i kvalitetne hrane
Skupština Udruženja i konferencija na temu seoskog turizma

Napišite komentar

Ostali članci

Menu