Naše udruženje postalo član EuroGites mreže

EuroGites je Evropska federacija koja okuplja udruženja aktivna u seoskom turizmu širom Evrope. Ova mreža je značajna  jer radi na standardizaciji usluga u svim udruženjima i razvija standarde koji su relevantni za seoska turizam, a takođe radi na promociji seoskog turizma.

Naše udruženje je svoju prijavu poslalo u aprilu, a u maju je na godišnjoj skupštini EuroGites mreže i učlanjeno u mrežu. Već u junu su održane i prve radionice na temu standard za članove naše mreže, uz podršku Alterural udruženja iz Bosne i Hercegovine, koje je dugogodišnji član EuroGites-a.

Više informacija o EuroGites-u na njihovoj strani – https://www.eurogites.org/

Flajer: http://eurogites.org/tmp/Eurogites_flyer.pdf

Osnovano udruženje za seoski turizam u Crnoj Gori
Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori na odmoru kod porodice Kljajić

Napišite komentar

Ostali članci

Menu